Korzyści ze stosowania agrochemii w rolnictwie np we Lwowie

Celem produktów agrochemicznych jest ochrona roślin przed szkodnikami, chwastami i chorobami, które mogą zniszczyć całe plony.

Obecnie nawet 40 procent potencjalnych upraw na całym świecie jest niszczonych każdego roku z powodu tych zagrożeń. Bez stosowania odpowiednich środków ochrony roślin odsetek ten mógłby szybko się podwoić. Z tego powodu wiele gospodarstw rolnych polega na używaniu preparatów agrochemicznych w jakiejś formie, aby chronić swoje uprawy przed zniszczeniem i ustrzec się przed stratami finansowymi.

Zalety zwalczania chwastów w burakach i innych plonach

Substancje do ochrony roślin trzymają z daleka pewne zagrożenia, pozwalając większej liczbie płodów rolnych na dalszy wzrost w razie potrzeby. A dokładniej mówiąc, mogą utrzymywać niepożądane szkodniki, takie jak szczury, myszy, larwy, kleszcze i komary, z dala od upraw, jednocześnie chroniąc rośliny przed chwastami i chorobami, które mogą znacznie zmniejszyć plony. W rzeczywistości wzrost głównych upraw roślinnych potroił się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, głównie z powodu stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie, ogrodach i sadach. Główną korzyścią wynikającą ze stosowania środków ochrony roślin jest zwiększona produkcja żywności, która przynosi korzyści całemu światu.

Jednocześnie stosowanie agrochemii przyniosło korzyści również rolnikom, którzy mogą osiągać większe zyski, gdy są w stanie skutecznie chronić swoje uprawy bez konieczności ręcznego lub mechanicznego wyrywania chwastów lub usuwania szkodników z pól. Daje to również wiele korzyści konsumentom, którzy mają łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości i różnorodnej żywności w korzystnych cenach. Jeśli nie będzie zastosowane zwalczanie chwastów w burakach, nie tylko rolnicy straciliby dużo pieniędzy i czasu, ale świat straciłby dużo żywności, byłoby to nie do przyjęcia. Co więcej, ta niewielka ilość żywności, którą byśmy posiadali, byłaby zbyt droga dla większości ludzi, co oznacza, że niewiele osób byłoby w stanie kupić świeże owoce, warzywa i zboża przez cały rok, co doprowadziłoby do kryzysu zdrowotnego.

2 thoughts on “Korzyści ze stosowania agrochemii w rolnictwie np we Lwowie

Dodaj komentarz